Vi skaffer deg barnehageplass!

Dette må du gjøre:
• Melde din interesse til oss. (se nederst på siden)
• Noen foreldre må påta seg styreverv i barnehagen
• Det må betales en foreldreandel pr. barn. Dette er en investering,
og du har plass i barnehagen så lenge du ønsker.

Vi gjør resten:
• Skaffer tomt.
• Oppretter andelslag som eier og driver barnehagen.
• Utarbeider vedtekter for
andelslaget.
• Besørger alle søknader og skjemaer vedrørende finansiering av
barnehagen.
• Besørger alle formalia vedrørende byggingen av barnehagen.
• Bygger barnehagen komplett og klar til bruk.
• Setter opp driftsbudsjett.
• Utarbeider driftsinstruks.

Fyll ut:

Navn:
Adresse:
Kommune:
E-post:
Tlf:
Fax:
Diverse info:
Ønsker kontakt via: Telefon
Fax
E-post