1. Andelsbarnehager
Barnebygg har levert en lang rekke ferdige barnehager for andelslag rundt i Norge. Dette er den vanligste formen for oppdrag hos oss. Vi leder hele prosessen, fra før stiftelsen av andelslaget, og fram til barnehagen står klar – og barn og ansatte er flyttet inn. Underveis i prosessen er det en mengde formaliteter, oppgaver og kontroller som skal gjennomføres. Behovundersøkelser, stiftelsesmøte, finne tomt, tinglysninger og festekontrakter, kommunal lånegaranti, finansiering,
husbanken, byggesøknader, firmaattester og Brønnøysund-registeret, årsmøte, vedtekter, tilskuddsordninger, ansettelser og oppstart.

Oppgavene er mange og veien kan virke kronglete. Barnebygg loser andelslaget trygt gjennom hele prosessen og passer på at alt blir utført i henhold til lover og regler. Til slutt står barnehagen klar – til avtalt tid og pris!

2. Barnehagedrift
Barnebygg kan inngå avtaler med kommuner eller andelslag om drift av barnehager. Dette er en løsning som vi tror blir stadig mer aktuell. Barnebygg kan også stå som eier og driver av barnehagen. Vi har fleksible driftsmodeller bygget på gode pedagogiske opplegg. Våre driftsansvarlige har lang erfaring, blant annet som kommunale barnehagesjefer og styrere.

3. Kommunale barnehager
Som totalleverandør leverer vi gjerne tilbud på oppføringen av selve bygget. Vi tilbyr fleksible og gjennomprøvde planløsninger. Lang erfaring gjør at vi er konkurransedyktig på pris, kvalitet og byggetid.